Huisregels

Spoedbehandelingen
Indien een verwijzer aangeeft dat er met spoed achter behandeling gestart dient te worden, dan krijgt uw kind bij ons zo spoedig mogelijk een behandelmoment aangeboden. Zo nodig binnen 24 uur.

Toegankelijkheid
De praktijk is toegankelijk voor mindervalide patiënten.

Identificatie
Wilt u bij de eerste afspraak uw kind identificeren middels een geldig identificatie bewijs.

Verwijzing
Komt u niet via de Directe Toegankelijkheid bij Het Kindercentrum, wilt u dan bij de eerste afspraak de orginele verwijzing overhandigen.

Eerdere behandelingen
Mocht uw kind eerder behandelingen elders ondergaan hebben in hetzelfde kalenderjaar gaan we ervan uit dat u ons daarvan op de hoogte stelt bij de eerste afspraak.

Behandelingen aan huis
Als de verwijzer op de verwijzing aangeeft dat behandeling aan huis nodig is, kan er ook aan huis behandeld worden.

Parkeren
Indien u met de auto naar Het Kindercentrum komt voor een afspraak, kunt u op eigen risico parkeren voor of naast de praktijk.

Schade en vermissing van bezittingen
Het Kindercentrum is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van uw bezittingen.

Verhindering
Wanneer uw kind verlaat of verhinderd is, stellen wij het zeer op prijs dat u dat zo spoedig mogelijk meldt. Wanneer u minder dan 24 uur van tevoren afmeldt, behouden wij ons het recht voor, de kosten bij u persoonlijk in rekening te brengen tegen het daarvoor geldende tarief.

Vergoedingen
Niet alle vormen van behandeling worden (geheel) vergoed door de zorgverzekeraar. Voor de vergoedingen van de verschillende disciplines zie bij algemene info aan de linkerzijde van de pagina. Informeer ook altijd zelf bij uw zorgverzekeraar.

Kwaliteit van zorg
Wij vinden kwaliteit van zorg erg belangrijk, daarom willen we aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. We volgen daarom regelmatig diverse scholingsprogramma's en cursussen om onze kennis up to date te houden en zo uw kind een zo breed mogelijk spectrum aan behandelmogelijkheden te kunnen bieden. Ook kan het zijn dat u gevraagd wordt om aan een tevredenheidsonderzoek mee te werken.

Recht op inzage
U heeft recht op inzage in het patiëntendossier van uw kind wanneer u daarom vraagt. Ook dient de praktijk wijzigingen door te voeren indien u dat wenst. Daarnaast kunt u vragen om een kopie of vernietiging van het dossier. Conform de WBGO wetgeving zijn wij verplicht aan deze verzoeken te voldoen.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign