Rechten en plichten

Heeft u een klacht over uw fysiotherapeut

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw fysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de fysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Vindt u het lastig om de klacht direct te bespreken? U kunt ook een afspraak maken op een later tijdstip en iemand die u vertrouwt meenemen om u te helpen uw klacht te bespreken, u kunt ook gebruik maken van de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Voor advies over de aanpak van het gesprek kunt u ook terecht bij patiëntenorganisatie zoals Zorgbelang. Bij Zorgbelang kunt u ook een probleem melden in plaats van meteen een klacht in te dienen.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

Wilt U meer informatie kijk dan op de site van het KNGF.

Heeft u een klacht over uw psycholoog

Het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) heeft een eigen beroepscode om het beroepsmatig handelen van zijn leden te toetsen. Alle psychologen die lid zijn van het NIP of ingeschreven staan in een van de NIP-registers, zijn gehouden aan de regels van de Beroepscode. Het NIP vindt het belangrijk op de naleving daarvan toe te zien want onder andere door middel van tuchtrecht kan gestalte worden gegeven aan de eigen verantwoordelijkheid van psychologen. Hierbij staat kwaliteitsbewaking voorop. Het tuchtrecht zorgt daarbij voor normontwikkeling binnen de beroepsgroep.

Het toezicht op de naleving van de Beroepscode is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep. Wie bezwaren heeft tegen het beroepsmatig handelen van een NIP-psycholoog of NIP-geregistreerd psycholoog en zich rechtstreeks benadeeld voelt, kan een klacht indienen bij het College van Toezicht. Het Reglement voor het Toezicht bevat regels omtrent de procedure van klachtbehandeling.
Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign