Vergoedingen en tarieven

Lees hier meer over de vergoedingen en tarieven van de kinderfysiotherapie, logopedie, ergotherapie en psychologie. Heeft u vragen, stel ze dan gerust! Informeer voor de zekerheid bij uw zorgverzekering over de desbetreffende vergoeding.

Vergoeding kinderfysiotherapie

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. Per indicatie worden de eerste 9 behandelingen voor kinderfysiotherapie vergoed. Mocht u daarna voor deze indicatie nog behandelingen nodig hebben, dan worden maximaal de volgende 9 behandelingen ook vergoed. Verdere vergoedingen zijn afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Kijk altijd uw polis na voor de exacte voorwaarden. Er is geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie. Wij hebben contracten getekend met alle zorgverzekeraars. Wilt U weten of U goed verzekerd bent kijk dan op www.defysiotherapeut.com.

Is er sprake van een chronische aandoening en heeft u een verwijzing van een specialist en valt de indicatie onder de lijst chronische aandoeningen, dan wordt de behandeling van deze aandoening volledig vergoed.

Zekerheid over kwaliteit 
De kinderfysiotherapeuten van Het Kindercentrum zijn BIG geregistreerd en in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie opgenomen als kinderfysiotherapeut. Daarnaast zijn de kinderfysiotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK). De NVFK voert een beleid dat gericht is op de toekomst van het vak kinderfysiotherapie. De NVFK geeft de specifieke kwaliteitscriteria aan voor registratie en herregistratie als kinderfysiotherapeut in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF.

Vergoeding logopedie

Logopedie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars, daarmee worden de kosten van logopedie volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Wij hebben contracten getekend met alle zorgverzekeraars. In sommige gevallen is er wel een verwijsbrief van een arts nodig, dit is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Zekerheid over kwaliteit 
De logopedisten van Het Kindercentrum zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici geeft de specifieke kwaliteitscriteria aan voor registratie en herregistratie voor logopedisten. Daarnaast zijn de logopedisten lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Iedereen heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Sommige zorgverzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. Wij hebben contracten getekend met alle zorgverzekeraars.

Zekerheid over kwaliteit 
De ergotherapeuten van Het Kindercentrum zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Vergoeding psychologie

Elk traject wordt vergoed als je bent doorverwezen door je huisarts of  een jeugdconsultent van je gemeente. Als je deze doorverwijzing nog niet hebt, dan kunnen wij met je meedenken hoe je deze kunt krijgen.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign