Skip to main content

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?
Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, kinderen en jongeren van 0-18 jaar. De kinderfysiotherapeut van het Kindercentrum Geesteren observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs, dit gaat meestal vanzelf, maar sommige kinderen duurt het langer of wijkt dit af van het gebruikelijke. Deze kinderen hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren om met  minder mogelijkheden, zo optimaal mogelijk te bewegen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Het doel van de kinderfysiotherapeutische behandeling is dat deze kinderen beter functioneren in hun leefomgeving, zelfvertrouwen krijgen in het eigen lichaam en plezier krijgen in het bewegen. Onze kinderfysiotherapeuten kijken naar hoe je kind zich beweegt en gedraagt en gaan vervolgens werken aan een beter bewegend functioneren.

Wanneer kinderfysiotherapie?
Kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar kunnen terecht bij de kinderfysiotherapeut. We maken daarbij onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën: van baby tot kleuter en van kleuter tot puber. Hieronder vindt u een overzicht van behandelindicaties per leeftijdscategorie.

Behandelindicaties van baby tot kleuter:

 • Prematuur en dysmatuur geboren kinderen
 • Voorkeurshouding, al dan niet gepaard gaande met een afplatting van de schedel (plagiocephalie)
 • Overmatig huilen, onrustig gedrag
 • Slap of juist overstrekken
 • Een kant van het lichaam niet voldoende gebruiken (asymmetrie)
 • Vertraagde motorische ontwikkeling, zoals laat kruipen/lopen
 • Billenschuiven
 • Tenenlopen
 • Problemen in het looppatroon: veelvuldig vallen of struikelen
 • Angst bij motorische activiteiten, zoals het op- en afstappen of klimmen en klauteren
 • Orthopedische problemen; zoals aangeboren klompvoetjes
 • Complexere problematiek; zoals syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen.

Behandelindicaties van kleuter tot puber:

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Onhandig en/of houterig bewegen
 • Onvoldoende kracht/conditie
 • Moeite met knippen, tekenen, kleuren en schrijven
 • Planningsproblemen bij het maken van werkjes
 • Houdingsproblemen
 • Nek-, rug-, hoofdpijnklachten
 • Ademhalingsproblemen (astma, hyperventilatie, cystic fibrose)
 • Problemen met de prikkelverwerking (geluid, aanraking, etc.)
 • Motorische problemen bij DCD, AD(H)D, ASS
 • SOLK (Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten)
 • (Sport)blessures of overbelasting klachten
 • Complexere problematiek, zoals bepaalde syndromen, spierziekten of neurologische afwijkingen.

Onze werkwijze
De eerste afspraak met de kinderfysiotherapeut bestaat uit een kennismaking met het kind en de ouder(s)/verzorger(s) om de hulpvraag te bespreken. Daarna voert de kinderfysiotherapeut enkele onderzoekjes en testen uit. Op basis van de resultaten volgt er een advies en eventueel behandelplan, waarna de kinderfysiotherapie kan starten. Goede communicatie met andere betrokkenen is essentieel om het kind een stap verder te brengen. Daarbij zoeken wij ook de samenwerking op met bijvoorbeeld logopedisten, ergotherapeuten en psychologen.

Omdat kinderen hun zintuigen en motoriek spelenderwijs ontwikkelen, bestaat de behandeling vaak uit bewegingstherapie, met de nadruk op plezier. Deze therapie sluit aan bij de belevingswereld en verwachtingen van het kind en gebeurt met behulp van kindvriendelijke materialen.

De ontwikkeling stopt niet buiten de behandelkamer of oefenzaal. Ouders (en ook leerkrachten) kunnen kinderen ook helpen om beter te functioneren. Tijdens de behandeling betrekt de kinderfysiotherapeut daarom ook de ouders, zodat het kind ook door hen gesteund kan worden in de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Vergoeding
Kinderfysiotherapie is volgens de huidige regeling verzekerd in het basispakket. Je hebt recht op 18 behandelingen voor elk kind tot 18 jaar. Mogelijk kom je in aanmerking voor aanvullende vergoedingen, afhankelijk van je aanvullende verzekering. Daarnaast is het mogelijk om een langere behandelperiode vergoed te krijgen bij verwijzing van specialist. Wij hebben contracten met vrijwel iedere verzekeraar. Heb je vragen over vergoedingen? Vraag ons gerust!

Afspraak?
Herkent u een van bovenstaande behandelindicaties? Heeft u het gevoel dat u of uw kind baat kan hebben bij kinderfysiotherapie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken uw vragen en onderzoeken samen met u of behandeling zinvol is.

De kinderfysiotherapeuten die in Geesteren, Tubbergen, Albergen en Vasse werkzaam is: Francis Engbers.
De kinderfysiotherapeut die in Ootmarsum werkzaam is: Anouk Kruse.

Voor meer informatie over de kinderfysiotherapie: zie www.fyon.nl