Lettergroep

Wanneer de Lettergroep?
Het lijkt zo vanzelfsprekend; kinderen die spelenderwijs leren wat de functie is van geschreven taal. Toch loopt dit niet voor alle kinderen in het Nederlandse basisonderwijs vanzelf. Bij de Lettergroep worden kinderen op een speelse wijze in aanraking gebracht met letters. Verschillende doelen rondom het fonemisch bewustzijn en het voorbereidend schrijven staan gedurende de Lettergroep centraal.
Uit onderzoek blijkt dat kleuters behoefte hebben aan bewegen, ook dit staat centraal bij de Lettergroep gestart. Middels speelse motorische activiteiten worden kinderen in aanraking gebracht met het leren van letters. Activiteiten tijdens de Lettergroep zijn onder andere het benoemen van woorden in zinnen, het benoemen van letters in woorden door te springen in hoepels en het bouwen van letters door het gebruik van klei, kralen, zand of snoepgoed.

Voor wie is de Lettergroep?                                                    
De Lettergroep is bedoeld voor kleuters van 5 tot 7 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van het fonemisch bewustzijn en/of de letterkennis en/of het voorbereidend schrijven.

Werkwijze
Elk kind zal voorafgaand aan de Lettergroep individueel gescreend en getest worden door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Ouders zijn aanwezig bij deze eerste afspraak. Er wordt voor ieder kind een individueel traject opgesteld binnen de Lettergroep. Tijdens de wekelijkse lessen wordt er gestart met een liedje waarin het kind wordt gevraagd haar/zijn geleerde letters te benoemen op het letterblad. Zo krijgt het kind zicht op haar/zijn eigen leerproces. Tijdens de Lettergroep staat herhaling en structuur centraal. Door te werken in kleine groepjes leren kinderen op een speelse en uitdagende manier van elkaar. Tijdens het proces wordt het kind via diverse kanalen aangesproken: visueel (o.a. klankgebaren), auditief (gesproken woord) en tactiel (motorische activiteiten). Er wordt nauw samengewerkt met ouders, zodat zij ook thuis hun kind op een doeltreffende manier kunnen stimuleren.
De Lettergroep draait bij voldoende aanmeldingen, het aantal lessen dat nodig is kan verschillen per kind. Na afronding van de lessen worden ouders uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
De kosten van het lettergroepje worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de zorgverzekering, hiervoor is wel een therapie-indicatie nodig. Afhankelijk van de zorgverzekering is er in sommige gevallen een verwijzing van de huisarts nodig.

Heeft u het gevoel dat uw kind baat kan hebben bij de Lettergroep? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken uw vragen en onderzoeken samen met u of de Lettergroep zinvol is.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign