Peutergym Extra

Wanneer Peutergym Extra?
Over het algemeen verloopt de ontwikkeling vanzelf. Sommige kinderen hebben echter extra begeleiding nodig. De ontwikkeling kan vertraagd of anders verlopen dan volgens het gebruikelijke patroon. Voor peuters is bewegen spelen en spelen is leren. Peuters imiteren graag. Door "doen" te combineren met taal leert een kind spelenderwijs. Kennis en vaardigheden worden op deze wijze vergroot.

Voor wie is Peutergym Extra?
Peutergym Extra is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van motorische- en spraak/taalvaardigheden.

Werkwijze
Elk kind zal voorafgaand aan de Peutergym Extra individueel gescreend en getest worden door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Ouders zijn aanwezig bij deze eerste afspraak. Tevens zal er d.m.v. een oudervragenlijst informatie gevraagd worden aan de ouders.
Tijdens de wekelijkse lessen wordt gewerkt aan de hand van een thema. Elk thema zal 3 lessen herhaald worden. Bij elk thema hoort een nieuwsbrief, zodat thuis de namen, begrippen, bewegingen en liedjes kunnen herhalen met hun kind. Er zullen ook liedjes, werkbladen en/of opdrachtjes mee naar huis gegeven worden passend bij elk thema.
De kinderfysiotherapeut en logopedist begeleiden, activeren en stimuleren de peuters in de groep zodanig dat deze zoveel mogelijk worden aangezet tot bewegen en het integreren van spraak/taalvaardigheden. 
De Peutergym Extra draait bij voldoende aanmeldingen, het aantal lessen dat nodig is kan verschillen per kind. Na afronding van de lessen worden ouders uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.
De kosten van Peutergym Extra worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de zorgverzekering, hiervoor is wel een therapie-indicatie nodig. Afhankelijk van de zorgverzekering is er in sommige gevallen een verwijzing van de huisarts nodig.

Heeft u het gevoel dat uw kind baat kan hebben bij Peutergym Extra? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken uw vragen en onderzoeken samen met u of Peutergym Extra zinvol is.

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign