Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte behandelvorm die gebruik maakt van bewegen, bewegingsactiviteiten en lichaamsgerichte activiteiten ontleent aan de bewegingscultuur en sport. Dat betekent dan ook dat de werkplek van een PMT-er een sportzaal of therapiezaal is geschikt om te bewegen. Het bewegen is geen doel op zich, maar wordt gebruikt als middel om met de jongere in gesprek te komen.

Binnen de PMT staat het behandelen van jongeren met psychische en/of psychosociale problemen centraal. Het doel van PMT is gedragsverandering tot stand te brengen of tenminste daaraan een bijdrage te leveren en daarmee de gecon­sta­teerde problematiek weg te nemen of te vermin­deren.
Op deze wijze behandel ik kinderen, jongeren en adolescenten die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling of belemmerd worden in hun dagelijkse functioneren. Behandelingen kunnen individueel, maar ook in groepsverband plaatsvinden. 
Het systeem, ouders/verzorgers en/of andere betrokkenen worden intensief betrokken bij de behandeling. Naast het bijwonen van intake, evaluatie en eindgesprekken kan het zijn dat het gezin of delen daarvan deelnemen aan de therapie.

Afhankelijk van de hulpvraag zal er samen met de cliënt gezocht worden naar een passende behandeling. PMT is er voor kinderen, jongeren en adolescenten en volwassenen met psychosociale problematiek zoals:

-              verschillende angsten, waaronder faalangst
-              ADHD problematiek
-              ASS-problematiek, waaronder PDD-nos
-              Opstandig/ agressief gedrag (ODD)
-              Traumatische ervaringen (PTSS)
-              stoornissen in de emotieregulatie
-              problemen in de rouwverwerking
-              echtscheiding van ouders
-              zich niet assertief en weerbaar voelen
-              weinig sociaal vaardig zijn
-              het moeilijk kunnen verwoorden en verwerken van gevoelens en emoties
-              gezinsproblemen
-              het hebben van een negatief zelfbeeld

Verwijzing kan rechtstreeks, maar ook via huisarts, GZ-psycholoog of via de gemeente. Vermelde prijzen zijn inclusief zaalhuur, rapportages, (telefonische) overlegmomenten en evaluatie,- en eindverslagen.

Tarieven individueel:
Kennismakingsgesprek:                 gratis
Intake gesprek:                             € 40,00
Sessie (50 minuten)                       € 65,00

Tarieven gezinnen:

Kennismakingsgesprek:                 gratis
Intakegesprek:                              € 40,00
Sessie (60 minuten)                       € 75,00

Voor het afzeggen van therapie of niet verschijnen op afspraak binnen 24 uur breng ik € 35,00 in rekening.
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die psychomotorische geheel of gedeeltelijk vergoeden. Kijk hiervoor voor een overzicht of uw zorgverzekeraar vergoed op http://www.vaktherapie.nl/ of op http://www.zorgwijzer.nl/vergoedingen/vaktherapie

Daarnaast zijn er nog andere mogelijkheden om psychomotorische therapie vergoed te krijgen, bv via een overheidsinstelling, via een rugzak of PGB (http//www.pgb.nl). In het geval er geen mogelijkheden zijn voor vergoeding dient u de kosten zelf te betalen.

lidnummer FVB:      1010004234
Lidnummer NVPMT: 4234
Lidnummer NFG:     8068
AGB code:              90041132
Praktijk code:         9019519

Copyright © 2019 Kindercentrum Geesteren | Realisatie Weland Webdesign